AKTUALNOŚCI - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Kategoria: AKTUALNOŚCI


Od lipca 2018 roku Stowarzyszenie realizuje projekt utworzenia przewodnika turystycznego po Sokólszczyźnie. Jest on współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Do zapoznania się z rezultatem naszej pracy zapraszamy pod koniec roku. Przewodnik będzie udostępniany nieodpłatnie, również w wersji cyfrowej.

Zgodnie z obietnicą dzielimy się online publikacją poświęconą krajce z Sokólszczyzny, której powstanie współfinansowało Województwo Podlaskie.:

https://drive.google.com/file/d/1tARRPfWpoG_JeHndBumxOYvAkmnhJthH/view

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia o godz. 10.00 do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (ul. Białostocka 14 A) na zakończenie projektu „Krajka – zachowaj od zapomnienia”, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, podczas którego będzie można odebrać bezpłatnie publikację Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny”. Spotkanie odbędzie się w trakcie otwarcia wystawy tkanin z XXV Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową „Droga przez wieś”.

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne serdecznie zaprasza do zapoznania się z wydawnictwem poświęconym krajce z terenów Sokólszczyzny. Jest to pierwsza tego typu publikacja, powstała w ramach projektu „Krajka – zachowaj od zapomnienia”, realizowanego przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, dofinansowane przez Województwo Podlaskie, bazująca na materiałach zebranych przez Edytę Wiśniewską w 2016 roku w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Pierwsza prezentacja wydawnictwa odbędzie się w trakcie Konferencji 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) „Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju”,  Kolejna w Sokółce 9 grudnia o godzinie 12.00 w Kawiarni „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, w trakcie warsztatów świątecznych. Uczestnicy otrzymają darmowy egzemplarz.

7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja „Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju” realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.
Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 r. na adres: cit@podlaskie.pl, lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok. Formularze dostępne na stronie KSOW
:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/12902-serdecznie-zapraszamy-na-konferencje.html

W ramach projektu „Krajka – ocalić od zapomnienia”, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie zrealizowało cykl 4 zajęć warsztatowych z tkania krajek. Przeprowdzono warsztaty dla osób indywidualnych oraz 3 warsztaty dla dzieci i młodzieży – dzięki współpracy z GOK w Janowie i Szudziałowie oraz szkołą w Nowym Dworze.

WARSZTATY TKANIA KRAJEK

 W ramach projektu „Krajka –zachowaj od zapomnienia”, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne zaprasza na warsztaty:

Warsztaty odbędą się w dniach 7-9 września (czwartek-sobota) w gospodarstwie agroturystycznym Zielona Dolina w Kuryłach pod Sokółką na Podlasiu (Kuryły 3, 16-100 Sokółka, www.kuryly.pl) Organizator zapewnia bezpłatne noclegi (uczestnicy mają możliwość zakwaterowania wieczorem 6 września – środa), materiały i fachową pomoc instruktora. Zajęcia rozpoczynają się 7 czerwca, trwają 3 dni. Opłata za wyżywienie wynosi 100 zł od osoby (w jej ramach znajdą się produkty spożywcze do samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji oraz dwudaniowy obiad). Wpłaty należy dokonać na konto: 75 1500 1201 1012 0010 9671 0000 (z dopiskiem warsztaty wyżywienie) po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia uczestnictwa.

Chętnych uczestników prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres mailowy: psagrotur@gmail.com.

Kontakt telefoniczny: 733007796

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

Witamy w roku 2016!

Szanowni członkowie Stowarzyszenia – serdecznie prosimy o przyjrzenie się swoim profilom na stronie psa.org.pl i ewentualny kontakt w sprawie aktualizacji informacji i zdjęć.

Życzenia

życzenia Podlaskie

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zwraca się, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wiadomości, dotyczących organizowanego w najbliższym czasie szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i/lub rozesłanie wiadomości wśród wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tych warsztatach. Poniżej podajemy wszystkie szczegółowe informacje.Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000  jest to bezpłatny cykl trzech spotkań, które odbędą się w następujących terminach:

24-25.10.2015r. Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000
06-08.11.2015r. – Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze
14-15.11.2015r.
– Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej

Warsztaty odbywać się będą w Gospodarstwie Agroturystycznym Ptasie Radio (ul. Wierzbowa 5, 16-020 Czarna Wieś Kościelna).
Zaproszenie, programy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku. Zgłoszenia można nadsyłać do 16.10.2015r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Fundacja zapewnia materiały szkoleniowe (pakiet edukacyjny „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”, gadżety promocyjne), serwis kawowy, obiad oraz w razie potrzeby, nocleg.
Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w szkole”.

Serdecznie Zapraszamy!

Miło jest nam poinformować iż Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczęła  drugi nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze „Blisko Natury”.
 Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się  na ofercie przyrodniczej zamiast na infrastrukturze obiektu.Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznawany jest  członkom organizacji agroturystycznych i organizacji turystycznych  posiadających   ofertę (lub założenia do oferty) turystyki przyrodniczej. Przyznawany jest bezpośrednio obiektom turystyki wiejskiej oferującym turystykę przyrodniczą.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie

Przyjmowanie zgłoszeń:  11 – 27 września 2015 r.

Procedura  nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

W ramach nadawania certyfikatu eksperci ds przyrody udzielają rekomendacji w sprawie utworrzeni oferty

Audyt Certyfikujący (wizytacje terenowe): październik  2015 r.

Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: listopad  2015 r.

Osoby, które posiadają już gotową ofertę proszone są o jej  nadesłanie  najpóźniej do  27 września  2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące naboru  znajdują się w poniższych  załącznikach:

regulamincertyfikatubliskonatury

Załączniki do regulaminu:

zalacznik1.manualidentyfikacjigraficznej

zalacznik2.Wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej

zalacznik3.Sugerowana zawartość oferty w ramach certyfikatu

załącznik 4   ankieta online certyfikat Blisko Natury

załącznik 5 Zasady.naboru.Certyfikat.Blisko.Natury.2015.

Certyfikat jest nadawany w ramach projektu „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Operatorem Certyfikatu jest Fundacja  Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Serdecznie pozdrawiamy,

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną 1-dniową wizytę studyjną po Puszczy Knyszyńskiej pn. „Bliska Knyszyńska” realizowaną w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006.Dominującą branżą wokół, której jest skupione  Partnerstwo Naturowe to branża turystyczna i ochrony przyrody.

Cel wizyty studyjnej:
– dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na obszarach Natura 2000,
– propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości o ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. W ramach wizyty studyjnej zostaną Państwu zapewnione: materiały informacyjne, przejazd busem, ubezpieczanie NNW, przewodnik, obiad, bilety wstępy, opieka koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo

w dodatkowych dokumentach.info zgłoszenie program

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminaria poświęcone turystyce na obszarze Puszczy Knyszyńskiej realizowane w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i skupione jest wokół branży turystycznej i ochrony przyrody.

Cel seminarium:
–  ochrona bioróżnorodności,
–  propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
– współpraca na płaszczyźnie usług turystycznych,
– współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych.

Do udziału w seminarium zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
w dodatkowych dokumentach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium oraz przesłanie informacji do zainteresowanych osób.program2 program1 zgłoszenie

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szczególnie ważnym punktem szkolenia ze względu na specyfikę LGD i jej członków będzie omówienie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w Kinie Sokół w Sokółce.

Chęć uczestniczenia w szkoleniu należy zgłaszać do dnia 24 czerwca mailowo (szlaktatarski@org.pl) lub telefonicznie: 85 711 50 50, 785 441 330.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie: http://szlaktatarski.org.pl/

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Nabór będzie trwał od 15 czerwca do 15 lipca. Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:

http://greenvelo.pl/pl/aktualnosci/159,zaproszenie-do-udzialu-w-systemie-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom-na-wschodnim-szlaku-rowerowym-green-velo.html

unnamed

zap_ziolowy_zakatekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza członków, sympatyków, lokalnych liderów na wizytę studyjną pn. „Ziołowy Zakątek – dobre praktyki na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu” w dniu 12 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć mailowo lub osobiście do biura LGD. Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2015 r. do godziny 16:00. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularze dostępne na stronie:

http://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-na-wizyte-studyjna-2/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.ksow.pl umieszczona została Ankieta służąca zebraniu propozycji dodatkowych działań do planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 wraz z Instrukcją jej wypełnienia.

W formularzu ankiety zawarto informacyjnie cele KSOW oraz krótką charakterystykę działań, które będą realizowane w ramach KSOW 2014 – 2020. Wypełnienie ankiety daje możliwość uzupełnienia wymienionych działań dodatkowymi, które w Państwa opinii realizują cele KSOW, a które nie zostały ujęte w katalogu działań wymienionych. Innymi słowy, jeśli w Państwa ocenie, przedstawiony w ankiecie katalog działań wymaga uzupełnienia, prosimy o wskazanie działań dodatkowych w części III ankiety. Po pozytywnej weryfikacji, działania te będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW.

Gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym a tym samym do współtworzenia Planu Działania KSOW

Niniejszą ankietę, prosimy wypełnić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie do dnia 10  czerwca 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie, informacja o możliwości wypełnienia ankiety wraz z dostępem do niej zamieszczona zostanie także  na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.

Z poważaniem

Agata Nowińska

Zastępca dyrektora

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Zarząd  Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w dniu
17 maja 2015 (niedziela) godzina 10.00 i 10.15 drugi termin.
Zebranie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym pani Ewy Puciłowskiej Puciłki 26 koło Sokółki.
Program zebrania:
1.Otwarcie zebrania,
2.Wybór przewodniczącego zebrania,
3.Przyjecie programu zebrania,
4.Sprawozdanie z pracy Zarządu PSA za rok 2014,
5.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
6.Udzielenie absolutorium Zarządowi PSA  za rok 2014,
7.Wybór komisji skrutacyjnej,
8.Wybór zarządu PSA,
9.Wybór Komisji rewizyjnej,
10.Podjecie uchwał,
11.Informacje o panach pracy nowego Zarządu,
12.Dyskusja,
13.Wolne wnioski
Po zebraniu impreza integracyjna oraz  zwiedzanie meczetu muzułmańskiego w Bohonikach.
Z uwagi na ważne sprawy dotyczące dalszej działalności  Stowarzyszenia prosimy o udział w zebraniu i potwierdzenie swojej obecności telefonicznie 782 395 145, lub mailowo : kuryly@poczta.onet.pl
Pod tym też numerem udzielamy informacje o sposobie dojazdu do Puciłek, plan dojazdu w załączeniu
Prosimy też członków zalegających ze składkami członkowskim, o uregulowanie zaległości.
Serdecznie zapraszamy Zarząd PSA.

Planeta idei turystycznych w obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy

Ponad 90 przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i pozarządowych działających w branży turystycznej w Polsce, na Białorusi i Ukrainie uczestniczyło w projekcie

„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”

Personel odpowiedzialny za aktywizację i rozwój turystyki doskonalił swoje kompetencje z zakresu:

źródeł finansowania turystyki w perspektywie 2014 -2020, warsztatów pisania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami, tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych, rozwijaniu współpracy sieciowej, tworzenia kampanii promocyjnych w turystyce, systemów informacyjnych i narzędzi komunikacji współczesnego marketingu, uregulowań prawnych w zakresie realizacji projektów w krajach partnerskich.

Uczestnicy również odbyli wizyty w krajach partnerskich PL-BY-UA, zapoznając się z potencjałem regionów i możliwościami współpracy. W trakcie spotkań i wizyt powstały już koncepcje przyszłych partnerstw i wspólnych projektów uczestników, którzy są otwarci na nowe kontakty.

Etapem podsumowującym projekt jest wydanie publikacji w wersji trzyjęzycznej z  dobrymi praktykami tworzenia i realizacji projektów transgranicznych oraz wydanie map potencjału turystycznego Podlasia Grodzieńszczyzny i Wołynia.

Zapraszamy do zapoznania z bazą podmiotów zainteresowanych współpracą www.i-planeta.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Biuro Projektu
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku

Nowy_znak_i_2Już niedługo – przed długim weekendem majowym w Muzeum Ziemi Sokólskiej oficjalnie otworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, planowane jest również uruchomienie portalu internetowego z informacjami dla turystów odwiedzających sokólszczyznę. Zapraszamy do turystów do zapoznania się z jego ofertą, a usługodawców do przekazywania ulotek i materiałów promocyjnych z ofertą turystyczną.

„Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” – to nazwa wystawy fotograficznej, jaką można obejrzeć w Muzeum Ziemi Sokólskiej. Ekspozycja została otwarta w piątek 26 października. Materiały z wystawy znalazły się w publikacji o tym samym tytule.

Projekt „Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” został zrealizowany przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy współpracy z sekcją historyczną Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Sokólski Fundusz Lokalny.

Autorką zdjęć i opracowania jest Aleksandra Pluta z sokólskiego muzeum. Wszystkich zebranych na otwarciu wystawy przywitał Eugeniusz Wiśniewski, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego z siedzibą w Kuryłach koło Sokółki.

– Kiedyś Sokólszczyzna słynęła z drewnianego budownictwa. Było ono nie tylko przykładem regionalnej architektury, ale też niezwykłym walorem kulturowym podlaskiej wsi. Obecnie, z roku na rok coraz więcej takich obiektów znika z naszego krajobrazu. Drewniane budynki niszczeją, lub są modernizowane na nowoczesne, stylizowane obiekty. Aby zachować je dla przyszłych pokoleń trzeba o nich wciąż mówić i demonstrować pozytywne wzorce, czyli renowację zgodną z pierwotnym wyglądem – powiedział Eugeniusz Wiśniewski.

Właśnie zachowanie dobrych przykładów zachowania i renowacji drewnianych  budynków, jak również ich adaptacji i przebudowy było celem projektu „Szlakiem architektury…”.

– W publikacji i na wystawie zebraliśmy fotografie budynków mieszkalnych, sakralnych i gospodarczych – wyjaśniła Aleksandra Pluta.

W rozdziale poświęconym budynkom mieszkalnym czytamy: „Wsie sokólskie są w większości typowymi ulicówkami, czyli domy wiejskie budowane są po obu stronach drogi prowadzącej przez wieś.(…) Ciekawym przykładem ulicówki jest nietypowy ciąg wsi wzdłuż drogi Sokółka – Dąbrowa Białostocka. (…) Wiele drewnianych domów wiejskich zachowało zdobnicze elementy naroży, nadokienników, okiennic, wiatrownic i dekoracyjnego oszalowania szczytu. Zdobnictwo domów na Sokólszczyźnie rozwinęło się w końcu XIX wieku. (…) Nietypowym domostwem na tym tle jest willa Zielona Dacza, znajdująca się w Różanymstoku. Jest to dom w stylu architektury rosyjskiej, zbudowany w końcu XIX, lub na początku XX wieku. Był częścią zespołu budynków klasztornych prawosławnych mniszek. Obecnie odremontowany, zabytkowy budynek otrzymał w 2011 roku drugą nagrodę w konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.”

Z części „Dwory i dworki” można dowiedzieć się m.in., że: „Jednym z najciekawszych zabytków powiatu sokólskiego jest modrzewiowy dwór z końca XVIII wieku w Łosośnie pod Kuźnicą. Zbudował go w latach 1720 – 1722 Zygmunt Bouffał, właściciel tych terenów. (…) przy kominku w tym domu spędził wieczór król Stanisław August Poniatowski w drodze do Grodna. Pamiątką jego pobytu w Łosośnie jest żeliwna płyta w ścianie kominka. (…) W 1994 roku rodzina Bilminów odzyskała dwór i od tego czasu stopniowo remontuje budynek. Kolejne opisy dotyczą dworu w Lebiedzinie (gm. Sokółka), Górce (gm. Krynki) i Kuryłach (gm. Sokółka).

Z publikacji można dowiedzieć się wiele ciekawych wątków o budownictwie sakralnym, a także drewnianych budynkach gospodarczych oraz młynach wietrznych i wodnych.

(UM) Fot.: D. Biziuk