AKTUALNOŚCI - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Kategoria: AKTUALNOŚCI


A oto i efekt naszej tegorocznej pracy: przewodnik po Sokólszczyźnie! Jedyne czego żałujemy, to tego, iż objętość publikacji nie pozwoliła na zamieszczenie większej ilości informacji i wielu innych pięknych zdjęć. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe ze strony Województwa Podlaskiego, za fotografie Chatka Bieszczadka, Urban Exploration Podlasie, Krzysztof Frejus, za korekty Iwona Wiśniewska, Leszek Postołowicz, Sylwia Nowakowska, a za szlaki rowerowe Eugeniusz Wiśniewski. Wydawnictwo jest bezpłatne, a będzie można je uzyskać od nowego roku między innymi w gospodarstwach agroturystycznych i innych centrach informacyjnych w regionie lub pobrać bezpłatnie:

mini przewodnik po Sokólszczyźnie

Projekt “Przewodnik po Sokólszczyźnie “Jak u Pana Boga za piecem” współfinansowano ze środków Województwa Podlaskiego.

Od lipca 2018 roku Stowarzyszenie realizuje projekt utworzenia przewodnika turystycznego po Sokólszczyźnie. Jest on współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Do zapoznania się z rezultatem naszej pracy zapraszamy pod koniec roku. Przewodnik będzie udostępniany nieodpłatnie, również w wersji cyfrowej.

Zgodnie z obietnicą dzielimy się online publikacją poświęconą krajce z Sokólszczyzny, której powstanie współfinansowało Województwo Podlaskie.:

https://drive.google.com/file/d/1tARRPfWpoG_JeHndBumxOYvAkmnhJthH/view

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia o godz. 10.00 do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (ul. Białostocka 14 A) na zakończenie projektu “Krajka – zachowaj od zapomnienia”, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, podczas którego będzie można odebrać bezpłatnie publikację Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny”. Spotkanie odbędzie się w trakcie otwarcia wystawy tkanin z XXV Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową “Droga przez wieś”.

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne serdecznie zaprasza do zapoznania się z wydawnictwem poświęconym krajce z terenów Sokólszczyzny. Jest to pierwsza tego typu publikacja, powstała w ramach projektu „Krajka – zachowaj od zapomnienia”, realizowanego przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, dofinansowane przez Województwo Podlaskie, bazująca na materiałach zebranych przez Edytę Wiśniewską w 2016 roku w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Pierwsza prezentacja wydawnictwa odbędzie się w trakcie Konferencji 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju”,  Kolejna w Sokółce 9 grudnia o godzinie 12.00 w Kawiarni „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, w trakcie warsztatów świątecznych. Uczestnicy otrzymają darmowy egzemplarz.

7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju” realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.
Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 r. na adres: cit@podlaskie.pl, lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok. Formularze dostępne na stronie KSOW
:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/12902-serdecznie-zapraszamy-na-konferencje.html

W ramach projektu “Krajka – ocalić od zapomnienia”, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie zrealizowało cykl 4 zajęć warsztatowych z tkania krajek. Przeprowdzono warsztaty dla osób indywidualnych oraz 3 warsztaty dla dzieci i młodzieży – dzięki współpracy z GOK w Janowie i Szudziałowie oraz szkołą w Nowym Dworze.

WARSZTATY TKANIA KRAJEK

 W ramach projektu „Krajka –zachowaj od zapomnienia”, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne zaprasza na warsztaty:

Warsztaty odbędą się w dniach 7-9 września (czwartek-sobota) w gospodarstwie agroturystycznym Zielona Dolina w Kuryłach pod Sokółką na Podlasiu (Kuryły 3, 16-100 Sokółka, www.kuryly.pl) Organizator zapewnia bezpłatne noclegi (uczestnicy mają możliwość zakwaterowania wieczorem 6 września – środa), materiały i fachową pomoc instruktora. Zajęcia rozpoczynają się 7 czerwca, trwają 3 dni. Opłata za wyżywienie wynosi 100 zł od osoby (w jej ramach znajdą się produkty spożywcze do samodzielnego przygotowania śniadań i kolacji oraz dwudaniowy obiad). Wpłaty należy dokonać na konto: 75 1500 1201 1012 0010 9671 0000 (z dopiskiem warsztaty wyżywienie) po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia uczestnictwa.

Chętnych uczestników prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres mailowy: psagrotur@gmail.com.

Kontakt telefoniczny: 733007796

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

 

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

Witamy w roku 2016!

Szanowni członkowie Stowarzyszenia – serdecznie prosimy o przyjrzenie się swoim profilom na stronie psa.org.pl i ewentualny kontakt w sprawie aktualizacji informacji i zdjęć.

Życzenia

życzenia Podlaskie

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zwraca się, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wiadomości, dotyczących organizowanego w najbliższym czasie szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i/lub rozesłanie wiadomości wśród wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tych warsztatach. Poniżej podajemy wszystkie szczegółowe informacje.Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000  jest to bezpłatny cykl trzech spotkań, które odbędą się w następujących terminach:

24-25.10.2015r. Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000
06-08.11.2015r. – Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze
14-15.11.2015r.
– Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej

Warsztaty odbywać się będą w Gospodarstwie Agroturystycznym Ptasie Radio (ul. Wierzbowa 5, 16-020 Czarna Wieś Kościelna).
Zaproszenie, programy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku. Zgłoszenia można nadsyłać do 16.10.2015r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Fundacja zapewnia materiały szkoleniowe (pakiet edukacyjny “Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”, gadżety promocyjne), serwis kawowy, obiad oraz w razie potrzeby, nocleg.
Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej www.natura2000.fwie.pl w zakładce “Weź udział w szkole”.

Serdecznie Zapraszamy!

Miło jest nam poinformować iż Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczęła  drugi nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze “Blisko Natury”.
 Certyfikat „Blisko Natury” jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się  na ofercie przyrodniczej zamiast na infrastrukturze obiektu.Certyfikat „Blisko Natury” to certyfikat turystyki zrównoważonej, który przyznawany jest  członkom organizacji agroturystycznych i organizacji turystycznych  posiadających   ofertę (lub założenia do oferty) turystyki przyrodniczej. Przyznawany jest bezpośrednio obiektom turystyki wiejskiej oferującym turystykę przyrodniczą.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie

Przyjmowanie zgłoszeń:  11 – 27 września 2015 r.

Procedura  nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

W ramach nadawania certyfikatu eksperci ds przyrody udzielają rekomendacji w sprawie utworrzeni oferty

Audyt Certyfikujący (wizytacje terenowe): październik  2015 r.

Decyzja Kapituły Certyfikującej o przyznaniu certyfikatu „Blisko Natury: listopad  2015 r.

Osoby, które posiadają już gotową ofertę proszone są o jej  nadesłanie  najpóźniej do  27 września  2015 roku na adres e-mail: agroturystyka.natura@gmail.com

Szczegółowe informacje i materiały dotyczące naboru  znajdują się w poniższych  załącznikach:

regulamincertyfikatubliskonatury

Załączniki do regulaminu:

zalacznik1.manualidentyfikacjigraficznej

zalacznik2.Wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej

zalacznik3.Sugerowana zawartość oferty w ramach certyfikatu

załącznik 4   ankieta online certyfikat Blisko Natury

załącznik 5 Zasady.naboru.Certyfikat.Blisko.Natury.2015.

Certyfikat jest nadawany w ramach projektu “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 (cykl szkoleń)” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Operatorem Certyfikatu jest Fundacja  Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Serdecznie pozdrawiamy,

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną 1-dniową wizytę studyjną po Puszczy Knyszyńskiej pn. „Bliska Knyszyńska” realizowaną w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006.Dominującą branżą wokół, której jest skupione  Partnerstwo Naturowe to branża turystyczna i ochrony przyrody.

Cel wizyty studyjnej:
– dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na obszarach Natura 2000,
– propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości o ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. W ramach wizyty studyjnej zostaną Państwu zapewnione: materiały informacyjne, przejazd busem, ubezpieczanie NNW, przewodnik, obiad, bilety wstępy, opieka koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo

w dodatkowych dokumentach.info zgłoszenie program

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminaria poświęcone turystyce na obszarze Puszczy Knyszyńskiej realizowane w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i skupione jest wokół branży turystycznej i ochrony przyrody.

Cel seminarium:
–  ochrona bioróżnorodności,
–  propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
– współpraca na płaszczyźnie usług turystycznych,
– współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych.

Do udziału w seminarium zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
w dodatkowych dokumentach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium oraz przesłanie informacji do zainteresowanych osób.program2 program1 zgłoszenie

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. “Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szczególnie ważnym punktem szkolenia ze względu na specyfikę LGD i jej członków będzie omówienie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w Kinie Sokół w Sokółce.

Chęć uczestniczenia w szkoleniu należy zgłaszać do dnia 24 czerwca mailowo (szlaktatarski@org.pl) lub telefonicznie: 85 711 50 50, 785 441 330.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie: http://szlaktatarski.org.pl/

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu “Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Nabór będzie trwał od 15 czerwca do 15 lipca. Szczegóły i dokumenty zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:

http://greenvelo.pl/pl/aktualnosci/159,zaproszenie-do-udzialu-w-systemie-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom-na-wschodnim-szlaku-rowerowym-green-velo.html

unnamed

zap_ziolowy_zakatekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza członków, sympatyków, lokalnych liderów na wizytę studyjną pn. „Ziołowy Zakątek – dobre praktyki na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu” w dniu 12 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć mailowo lub osobiście do biura LGD. Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2015 r. do godziny 16:00. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularze dostępne na stronie:

http://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-na-wizyte-studyjna-2/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.ksow.pl umieszczona została Ankieta służąca zebraniu propozycji dodatkowych działań do planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 wraz z Instrukcją jej wypełnienia.

W formularzu ankiety zawarto informacyjnie cele KSOW oraz krótką charakterystykę działań, które będą realizowane w ramach KSOW 2014 – 2020. Wypełnienie ankiety daje możliwość uzupełnienia wymienionych działań dodatkowymi, które w Państwa opinii realizują cele KSOW, a które nie zostały ujęte w katalogu działań wymienionych. Innymi słowy, jeśli w Państwa ocenie, przedstawiony w ankiecie katalog działań wymaga uzupełnienia, prosimy o wskazanie działań dodatkowych w części III ankiety. Po pozytywnej weryfikacji, działania te będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW.

Gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym a tym samym do współtworzenia Planu Działania KSOW

Niniejszą ankietę, prosimy wypełnić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie do dnia 10  czerwca 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie, informacja o możliwości wypełnienia ankiety wraz z dostępem do niej zamieszczona zostanie także  na stronach internetowych urzędów marszałkowskich, Centrum Doradztwa Rolniczego, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.

Z poważaniem

Agata Nowińska

Zastępca dyrektora

Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Zarząd  Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w dniu
17 maja 2015 (niedziela) godzina 10.00 i 10.15 drugi termin.
Zebranie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym pani Ewy Puciłowskiej Puciłki 26 koło Sokółki.
Program zebrania:
1.Otwarcie zebrania,
2.Wybór przewodniczącego zebrania,
3.Przyjecie programu zebrania,
4.Sprawozdanie z pracy Zarządu PSA za rok 2014,
5.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
6.Udzielenie absolutorium Zarządowi PSA  za rok 2014,
7.Wybór komisji skrutacyjnej,
8.Wybór zarządu PSA,
9.Wybór Komisji rewizyjnej,
10.Podjecie uchwał,
11.Informacje o panach pracy nowego Zarządu,
12.Dyskusja,
13.Wolne wnioski
Po zebraniu impreza integracyjna oraz  zwiedzanie meczetu muzułmańskiego w Bohonikach.
Z uwagi na ważne sprawy dotyczące dalszej działalności  Stowarzyszenia prosimy o udział w zebraniu i potwierdzenie swojej obecności telefonicznie 782 395 145, lub mailowo : kuryly@poczta.onet.pl
Pod tym też numerem udzielamy informacje o sposobie dojazdu do Puciłek, plan dojazdu w załączeniu
Prosimy też członków zalegających ze składkami członkowskim, o uregulowanie zaległości.
Serdecznie zapraszamy Zarząd PSA.

Planeta idei turystycznych w obszarze pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy

Ponad 90 przedstawicieli samorządów oraz organizacji turystycznych i pozarządowych działających w branży turystycznej w Polsce, na Białorusi i Ukrainie uczestniczyło w projekcie

„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej”

Personel odpowiedzialny za aktywizację i rozwój turystyki doskonalił swoje kompetencje z zakresu:

źródeł finansowania turystyki w perspektywie 2014 -2020, warsztatów pisania wniosków aplikacyjnych i zarządzania projektami, tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych, rozwijaniu współpracy sieciowej, tworzenia kampanii promocyjnych w turystyce, systemów informacyjnych i narzędzi komunikacji współczesnego marketingu, uregulowań prawnych w zakresie realizacji projektów w krajach partnerskich.

Uczestnicy również odbyli wizyty w krajach partnerskich PL-BY-UA, zapoznając się z potencjałem regionów i możliwościami współpracy. W trakcie spotkań i wizyt powstały już koncepcje przyszłych partnerstw i wspólnych projektów uczestników, którzy są otwarci na nowe kontakty.

Etapem podsumowującym projekt jest wydanie publikacji w wersji trzyjęzycznej z  dobrymi praktykami tworzenia i realizacji projektów transgranicznych oraz wydanie map potencjału turystycznego Podlasia Grodzieńszczyzny i Wołynia.

Zapraszamy do zapoznania z bazą podmiotów zainteresowanych współpracą www.i-planeta.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Biuro Projektu
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku

Nowy_znak_i_2Już niedługo – przed długim weekendem majowym w Muzeum Ziemi Sokólskiej oficjalnie otworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej, planowane jest również uruchomienie portalu internetowego z informacjami dla turystów odwiedzających sokólszczyznę. Zapraszamy do turystów do zapoznania się z jego ofertą, a usługodawców do przekazywania ulotek i materiałów promocyjnych z ofertą turystyczną.

„Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” – to nazwa wystawy fotograficznej, jaką można obejrzeć w Muzeum Ziemi Sokólskiej. Ekspozycja została otwarta w piątek 26 października. Materiały z wystawy znalazły się w publikacji o tym samym tytule.

Projekt „Szlakiem architektury drewnianej Ziemi Sokólskiej” został zrealizowany przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy współpracy z sekcją historyczną Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu „Działaj Lokalnie 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Sokólski Fundusz Lokalny.

Autorką zdjęć i opracowania jest Aleksandra Pluta z sokólskiego muzeum. Wszystkich zebranych na otwarciu wystawy przywitał Eugeniusz Wiśniewski, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego z siedzibą w Kuryłach koło Sokółki.

– Kiedyś Sokólszczyzna słynęła z drewnianego budownictwa. Było ono nie tylko przykładem regionalnej architektury, ale też niezwykłym walorem kulturowym podlaskiej wsi. Obecnie, z roku na rok coraz więcej takich obiektów znika z naszego krajobrazu. Drewniane budynki niszczeją, lub są modernizowane na nowoczesne, stylizowane obiekty. Aby zachować je dla przyszłych pokoleń trzeba o nich wciąż mówić i demonstrować pozytywne wzorce, czyli renowację zgodną z pierwotnym wyglądem – powiedział Eugeniusz Wiśniewski.

Właśnie zachowanie dobrych przykładów zachowania i renowacji drewnianych  budynków, jak również ich adaptacji i przebudowy było celem projektu „Szlakiem architektury…”.

– W publikacji i na wystawie zebraliśmy fotografie budynków mieszkalnych, sakralnych i gospodarczych – wyjaśniła Aleksandra Pluta.

W rozdziale poświęconym budynkom mieszkalnym czytamy: „Wsie sokólskie są w większości typowymi ulicówkami, czyli domy wiejskie budowane są po obu stronach drogi prowadzącej przez wieś.(…) Ciekawym przykładem ulicówki jest nietypowy ciąg wsi wzdłuż drogi Sokółka – Dąbrowa Białostocka. (…) Wiele drewnianych domów wiejskich zachowało zdobnicze elementy naroży, nadokienników, okiennic, wiatrownic i dekoracyjnego oszalowania szczytu. Zdobnictwo domów na Sokólszczyźnie rozwinęło się w końcu XIX wieku. (…) Nietypowym domostwem na tym tle jest willa Zielona Dacza, znajdująca się w Różanymstoku. Jest to dom w stylu architektury rosyjskiej, zbudowany w końcu XIX, lub na początku XX wieku. Był częścią zespołu budynków klasztornych prawosławnych mniszek. Obecnie odremontowany, zabytkowy budynek otrzymał w 2011 roku drugą nagrodę w konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.”

Z części „Dwory i dworki” można dowiedzieć się m.in., że: „Jednym z najciekawszych zabytków powiatu sokólskiego jest modrzewiowy dwór z końca XVIII wieku w Łosośnie pod Kuźnicą. Zbudował go w latach 1720 – 1722 Zygmunt Bouffał, właściciel tych terenów. (…) przy kominku w tym domu spędził wieczór król Stanisław August Poniatowski w drodze do Grodna. Pamiątką jego pobytu w Łosośnie jest żeliwna płyta w ścianie kominka. (…) W 1994 roku rodzina Bilminów odzyskała dwór i od tego czasu stopniowo remontuje budynek. Kolejne opisy dotyczą dworu w Lebiedzinie (gm. Sokółka), Górce (gm. Krynki) i Kuryłach (gm. Sokółka).

Z publikacji można dowiedzieć się wiele ciekawych wątków o budownictwie sakralnym, a także drewnianych budynkach gospodarczych oraz młynach wietrznych i wodnych.

(UM) Fot.: D. Biziuk