zap_ziolowy_zakatekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza członków, sympatyków, lokalnych liderów na wizytę studyjną pn. „Ziołowy Zakątek – dobre praktyki na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu” w dniu 12 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć mailowo lub osobiście do biura LGD. Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2015 r. do godziny 16:00. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularze dostępne na stronie:

http://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-na-wizyte-studyjna-2/