Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstało w 1996 roku, z inicjatywy rolników województwa białostockiego zajmujących się agroturystyką. Skupia osoby zajmujące się agroturystyką z terenu województwa podlaskiego. W związku z tym członkami naszego stowarzyszenia jest wiele gospodarstw znajdujących się i w okolicach Bugu, Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i w wielu interesujących miejscach Podlasia.

Gospodarstwa w większości położone są w atrakcyjnych turystycznie terenach i słynących z walorów przyrodniczych urokliwych krajobrazów miejscach oraz przy szlakach turystycznych promujących unikalne walory tego terenu.

Główna atrakcją wszystkich gospodarstw jest wypoczynek na wsi podlaskiej, w większości z zachowanym swoim niepowtarzalnym charakterem, kulturą, zwyczajami i zdrowym czystym powietrzem.

Są więc gospodarstwa w okolicach Góry Grabarki, Szlaku Tatarskiego, Szlaku Rękodzieła Ludowego, Szlaku Bocianiego, Nadgranicznego Szlaku Żubra, Twierdzy Osowiec.

We wszystkich gospodarstwach można wypocząć wykorzystując spokój i ciszę wiejskiego życia. Wiele gospodarstw serwuje znakomite jedzenie, a wśród nich gospodarstwa słynące ze specjałów kuchni podlaskiej, takich jak uznanych za produkty regionalne pierekaczewników, kiszki ziemniaczanej, chleba wiejskiego czy nalewek żurawinowych.

Głównym celem, który przyświecał inicjatorom powołania stowarzyszenia, było zrzeszenie kwaterodawców w celu wspólnej promocji swoich gospodarstw.

Celami stowarzyszenia są:

  • podejmowanie inicjatyw kulturalnych, ekologicznych, społecznych i gospodarczych służących rozwojowi obszarów wiejskich, pomoc i doradztwo swoim członkom w prowadzeniu usług agroturystycznych,
  • wspomaganie procesów restrukturyzacji rolnictwa,
  • współpraca z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska oraz dziedzictwa kulturowego,
  • szkolenie rolników chcących podjąć się działalności agroturystycznej.

Członkowie stowarzyszenia maja możliwość kategoryzowania swoich gospodarstw, uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie, a także ze szkoleń organizowanych przez Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, której członkiem jest Podlaskie Stowarzyszenie.