2017 Grudzień

Grudzień 2017


Zgodnie z obietnicą dzielimy się online publikacją poświęconą krajce z Sokólszczyzny, której powstanie współfinansowało Województwo Podlaskie.:

https://drive.google.com/file/d/1tARRPfWpoG_JeHndBumxOYvAkmnhJthH/view

Serdecznie zapraszamy 15 grudnia o godz. 10.00 do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie (ul. Białostocka 14 A) na zakończenie projektu “Krajka – zachowaj od zapomnienia”, dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, podczas którego będzie można odebrać bezpłatnie publikację Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny”. Spotkanie odbędzie się w trakcie otwarcia wystawy tkanin z XXV Konkursu na Tkaninę Dwuosnowową “Droga przez wieś”.

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne serdecznie zaprasza do zapoznania się z wydawnictwem poświęconym krajce z terenów Sokólszczyzny. Jest to pierwsza tego typu publikacja, powstała w ramach projektu „Krajka – zachowaj od zapomnienia”, realizowanego przez Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, dofinansowane przez Województwo Podlaskie, bazująca na materiałach zebranych przez Edytę Wiśniewską w 2016 roku w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Pierwsza prezentacja wydawnictwa odbędzie się w trakcie Konferencji 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju”,  Kolejna w Sokółce 9 grudnia o godzinie 12.00 w Kawiarni „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, w trakcie warsztatów świątecznych. Uczestnicy otrzymają darmowy egzemplarz.