Agroturystyka to coraz ważniejsza dziedzina dla przyszłości wsi i zdrowia przemysłowych miast. Jej rozwój to szansa sektora usług, nowe miejsca pracy, przyszłość w nowoczesnej Europie. Terenem turystyki i wypoczynku może być każda przestrzeń niezagrożona ekologicznie.

Krajobraz działa na ludzi różnorodnie, każdy z nas wybiera sobie z niego coś innego, coś innego nas w nim zachwyca, interesuje. Pola, lasy, parki, ogrody, rzeki, stawy, mokradła, kanały  i zabudowa, wsie, zagrody, młyny, drogi, miejsca kultu (kapliczki, cmentarze), a nawet mosty, zapory czy linie kolejowe mają swój niepowtarzalny urok. Kompozycja wszystkich tych elementów jest jedyna i niespotykana, skomponowana tak, jak ją poprzednie pokolenia urządzały.

Dla ludzi, którzy decydują się spędzić urlop na wsi, najważniejsze są nie tyko wygody lecz inne wartości. Chcą oni poznać teren swego wypoczynku, jego mieszkańców, sposób ich życia, obyczaje i kulturę. Nie obawiajmy się, że na świadczenie tych usług potrzebne są duże i kosztowne inwestycje. Bardziej niż inwestycje w świadczeniu usług agroturystycznych znaczenie mają inne wartości. Do takich można zaliczyć oferowanie regionalnych rodzinnych potraw, wspólne wycieczki, zwiedzanie okolicznych zabytków czy zbieranie grzybów.

Wszelkie informacje na temat kwater, możliwości wypoczynku na podlaskiej wsi, atrakcji turystycznych, uzyskać można w dziale “Kwatery Agroturystyczne”.