Niezniszczone przemysłem naturalne środowisko Podlasia jest coraz większą atrakcją turystyczną dla mieszkańców miast.

To tu można zobaczyć zabytki charakterystyczne dla kresów wschodnich, poznać historię regionalną oraz zachwycać się walorami przyrodniczymi nie spotykanymi już w Europie. Na turystę czeka Puszcza Białowieska, bagna Biebrzańskie, rozlewiska Narwi, a także miej znana Puszcza Knyszyńska ze swoimi starodrzewami i rezerwatami unikalnej roślinności  oraz charakterystyczne Wzgórza Sokólskie.

Są to tereny o nie zdegradowanej  przyrodzie, zachowujące  tradycyjne walory kulturowe i przyrodnicze  dzięki  swojemu  przygranicznemu położeniu.

Ograniczony rozwój przemysłu i w dużym stopniu tradycyjne rolnictwo, stwarzają idealne warunki do wypoczynku rodzinnego na wsi. Spotkać tu możemy szeroką mozaikę narodowościową i wyznawców wielu religii. Żyją tu zgodnie wyznawcy prawosławia, katolicy i tatarzy. Zachowała się tradycyjna twórczość ludowa i rzemiosło. Życzliwość i gościnność mieszkańców, zapewni  ciekawy i atrakcyjny wypoczynek.

Wszelkie informacje na temat kwater, możliwości wypoczynku na podlaskiej wsi, atrakcji turystycznych, uzyskać można w dziale Gospodarstwa Agroturystyczne.

(Foto: Grzegorz Otoka)