Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

16-100 Sokółka, Kolonia Kuryły 3

telefon/faks:  085 711-20-49

e-mail do biura stowarzyszenia:  kuryly@poczta.onet.pl

e-mail do administratora serwisu:  psagrotur@gmail.com