Zgodnie z obietnicą dzielimy się online publikacją poświęconą krajce z Sokólszczyzny, której powstanie współfinansowało Województwo Podlaskie.:

https://drive.google.com/file/d/1tARRPfWpoG_JeHndBumxOYvAkmnhJthH/view