Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminaria poświęcone turystyce na obszarze Puszczy Knyszyńskiej realizowane w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i skupione jest wokół branży turystycznej i ochrony przyrody.

Cel seminarium:
–  ochrona bioróżnorodności,
–  propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju,
– współpraca na płaszczyźnie usług turystycznych,
– współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych.

Do udziału w seminarium zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
w dodatkowych dokumentach.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium oraz przesłanie informacji do zainteresowanych osób.program2 program1 zgłoszenie