Od lipca 2018 roku Stowarzyszenie realizuje projekt utworzenia przewodnika turystycznego po Sokólszczyźnie. Jest on współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego. Do zapoznania się z rezultatem naszej pracy zapraszamy pod koniec roku. Przewodnik będzie udostępniany nieodpłatnie, również w wersji cyfrowej.