7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja “Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju” realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.
Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 r. na adres: cit@podlaskie.pl, lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok. Formularze dostępne na stronie KSOW
:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/12902-serdecznie-zapraszamy-na-konferencje.html