Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. “Efekty realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szczególnie ważnym punktem szkolenia ze względu na specyfikę LGD i jej członków będzie omówienie działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w Kinie Sokół w Sokółce.

Chęć uczestniczenia w szkoleniu należy zgłaszać do dnia 24 czerwca mailowo (szlaktatarski@org.pl) lub telefonicznie: 85 711 50 50, 785 441 330.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie: http://szlaktatarski.org.pl/