Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną 1-dniową wizytę studyjną po Puszczy Knyszyńskiej pn. „Bliska Knyszyńska” realizowaną w ramach projektu  Natura i gospodarka – podstawy dialogu, który jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006.Dominującą branżą wokół, której jest skupione  Partnerstwo Naturowe to branża turystyczna i ochrony przyrody.

Cel wizyty studyjnej:
– dobre praktyki i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej na obszarach Natura 2000,
– propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy:  uczestników Partnerstw Naturowych, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości o ochrony środowiska oraz rolników, rzemieślników, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. W ramach wizyty studyjnej zostaną Państwu zapewnione: materiały informacyjne, przejazd busem, ubezpieczanie NNW, przewodnik, obiad, bilety wstępy, opieka koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje na temat wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo

w dodatkowych dokumentach.info zgłoszenie program