Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zwraca się, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wiadomości, dotyczących organizowanego w najbliższym czasie szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i/lub rozesłanie wiadomości wśród wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Jednocześnie pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tych warsztatach. Poniżej podajemy wszystkie szczegółowe informacje.Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000  jest to bezpłatny cykl trzech spotkań, które odbędą się w następujących terminach:

24-25.10.2015r. Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000
06-08.11.2015r. – Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze
14-15.11.2015r.
– Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej

Warsztaty odbywać się będą w Gospodarstwie Agroturystycznym Ptasie Radio (ul. Wierzbowa 5, 16-020 Czarna Wieś Kościelna).
Zaproszenie, programy spotkań oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku. Zgłoszenia można nadsyłać do 16.10.2015r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Fundacja zapewnia materiały szkoleniowe (pakiet edukacyjny “Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”, gadżety promocyjne), serwis kawowy, obiad oraz w razie potrzeby, nocleg.
Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej www.natura2000.fwie.pl w zakładce “Weź udział w szkole”.

Serdecznie Zapraszamy!