Zarząd  Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w dniu
17 maja 2015 (niedziela) godzina 10.00 i 10.15 drugi termin.
Zebranie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym pani Ewy Puciłowskiej Puciłki 26 koło Sokółki.
Program zebrania:
1.Otwarcie zebrania,
2.Wybór przewodniczącego zebrania,
3.Przyjecie programu zebrania,
4.Sprawozdanie z pracy Zarządu PSA za rok 2014,
5.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
6.Udzielenie absolutorium Zarządowi PSA  za rok 2014,
7.Wybór komisji skrutacyjnej,
8.Wybór zarządu PSA,
9.Wybór Komisji rewizyjnej,
10.Podjecie uchwał,
11.Informacje o panach pracy nowego Zarządu,
12.Dyskusja,
13.Wolne wnioski
Po zebraniu impreza integracyjna oraz  zwiedzanie meczetu muzułmańskiego w Bohonikach.
Z uwagi na ważne sprawy dotyczące dalszej działalności  Stowarzyszenia prosimy o udział w zebraniu i potwierdzenie swojej obecności telefonicznie 782 395 145, lub mailowo : kuryly@poczta.onet.pl
Pod tym też numerem udzielamy informacje o sposobie dojazdu do Puciłek, plan dojazdu w załączeniu
Prosimy też członków zalegających ze składkami członkowskim, o uregulowanie zaległości.
Serdecznie zapraszamy Zarząd PSA.